HRH2_HUMAN - 359 amino acids
Alzheimer
NC
CN
Seq1 = 7 Seq2 = 1 Seq3 = 6 Seq4 = 3 Seq5 = 1 Seq6 = 1 Seq7 = 1 Seq8 = 4 Seq9 = 3 Seq10 = 3 Seq11 = 2 Seq12 = 1 Seq13 = 2 Seq14 = 6 Seq15 = 6 Seq16 = 4 Seq17 = 3 Seq18 = 4 Seq19 = 1 Seq20 = 5 Seq21 = 3 Seq22 = 2 Seq23 = 3 Seq24 = 4 Seq25 = 5 Seq26 = 2 Seq27 = 2 Seq28 = 3 Seq29 = 3 Seq30 = 3 Seq31 = 6 Seq32 = 7 Seq33 = 2 Seq34 = 5 Seq35 = 1 Seq36 = 4 Seq37 = 4 Seq38 = 3 Seq39 = 2 Seq40 = 2 Seq41 = 2 Seq42 = 3 Seq43 = 4 Seq44 = 4 Seq45 = 2 Seq46 = 2 Seq47 = 1 Seq48 = 2 Seq49 = 5 Seq50 = 1 Seq51 = 1 Seq52 = 4 Seq53 = 2 Seq54 = 3 Seq55 = 7 Seq56 = 3 Seq57 = 7 Seq58 = 3 Seq59 = 2 Seq60 = 7 Seq61 = 6 Seq62 = 4 Seq63 = 2 Seq64 = 1 Seq65 = 1 Seq66 = 3 Seq67 = 5 Seq68 = 7 Seq69 = 3 Seq70 = 8 SeqR1 = 5 SeqR3 = 4 SeqR4 = 5 SeqR6 = 2 SeqR7 = 2 SeqR8 = 2 SeqR9 = 2 SeqR10 = 1 SeqR11 = 3 SeqR13 = 1 SeqR14 = 4 SeqR15 = 4 SeqR16 = 7 SeqR17 = 10 SeqR18 = 4 SeqR19 = 4 SeqR20 = 3 SeqR22 = 1 SeqR23 = 1 SeqR24 = 2 SeqR25 = 8 SeqR26 = 3 SeqR28 = 2 SeqR29 = 1 SeqR31 = 1 SeqR32 = 3 SeqR33 = 8 SeqR34 = 6 SeqR35 = 5 SeqR36 = 6 SeqR37 = 1 SeqR38 = 3 SeqR39 = 4 SeqR41 = 2 SeqR42 = 1 SeqR43 = 1 SeqR44 = 2 SeqR45 = 1 SeqR46 = 1 SeqR48 = 2 SeqR49 = 3 SeqR50 = 1 SeqR51 = 1 SeqR52 = 2 SeqR53 = 4 SeqR54 = 3 SeqR55 = 4 SeqR56 = 1 SeqR57 = 1 SeqR58 = 2 SeqR59 = 4 SeqR61 = 1 SeqR62 = 1 SeqR63 = 1 SeqR66 = 1 SeqR67 = 10 SeqR68 = 6 SeqR69 = 1 SeqR70 = 7